ခက္ခဲတဲ့ေမးခြန္း

/* ဖတ္ဖူးသမွ်ေလးေတြထဲက မိသားစုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဟာသေလးေတြကို မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။ တစ္ခ်က္ၿပံဳးလို႔ ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္သူေတြက တစ္သက္မမုန္းေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ */

~ ဒီေန႔ ဆရာေမးတဲ့ ေမးခြန္းကို ဘယ္သူမွ မေျဖႏိုင္ဘူး ေမေမ။

~ ဆရာက ဘာေမးလို႔လဲ ?

~ ဒီထို္င္ခံုကို ဘယ္သူ ခ်ိဳးတာလဲတဲ့

No comments: