ဘူတာ႐ံုမွာ

ေတာင္ပုိင္းၿမိဳ႔သို႔ သြားမည့္ ဖခင္အား ၊ သူ၏ဇနီး ႏွင့္ သား လိုက္လံ ပို႔ေဆာင္ၾကသည္။

ရထားထြက္သြားၿပီး ပလက္ေဖာင္းသို႔ ရထားအသစ္တစ္စီး ဆိုက္ေရာက္လာသည္ကို ျမင္ေသာ အခါ သားက သူ႔မိခင္အား

~ ၾကည့္ပါအံုးေမေမ ရထားႀကီးျပန္လာတယ္ ေဖေဖဘာက်န္ခဲ့ျပန္ၿပီလဲ မသိဘူး

No comments: