ေကာင္းသတဲ့လား

ေမႊးရနံံ႔ကသင္းလို႔ႀကိဳင္

ႏို႔၊ ေထာပတ္စံုလင္စြာနဲ႔

ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းတာမို႔

ကိတ္မုန္႔ေလးေကာင္းလိုက္ပံုက

ခ်ိဳအီလို႔ျမိဳင္။


ဘယ္ရာေတြ ဘယ္လိုေကာင္းလဲ

အုန္းသီးျဖဴး ဆားပြင့္လူးကာ

ဟိုရင္ခါ အေမလုပ္ေကၽြးတဲ့

မုန္႔စိမ္းေပါင္း အေငြ႔တေထာင္းေထာင္းကို

ဘယ္မွီပါ့မလဲ။

ေလာက

ေရာက္တဲ့အရပ္မွာ ေပ်ာ္ေအာင္ေန

ေတြ႔တဲ့သူနဲ႔ တည့္ေအာင္ေပါင္း

ၿပိဳင္လာသူကို အ႐ႈံးေပး

ႏွလံုးေအးသည့္ ေဆး တဲ့။


မွာေလသည့္ေမေမ့စကား

မွတ္သားကာသားနာယူလို႔

ေရာက္ရာမွာေပ်ာ္ေအာင္ေနလည္း

ဒီေနရာအေမနဲ႔ေ၀းတာမို႔

ေဆြး ဘယ္ခါေပ်ာ္ပါ့မလဲ။


ေတြ႔သူကိုတည့္ေအာင္ေပါင္းလည္း

လူဆိုတာအတၱလႊမ္းတာမို႔

ေမေမ့လိုေမတၱာဓါတ္မ်ိဳးကို

ငတ္မြတ္ေနဆဲ။


ၿပိဳင္သူကိုအ႐ႈံးေပးလည္း

ႏိုင္သူကိုဖိႏွိပ္တတ္တဲ့

လူ႔အတၱမာနေတာမွာ

စိတ္၀မ္းဘယ္ခါေအးပါ့မလဲ။

ဘယ္သူၿပိဳင္၍ ႏိုင္မည္နည္း

ၾကည္လ့ဲမ်က္လံုး ဦးခ်ိဳ(ဂ်ိဳ)ထံုးႏွင့္

လည္တိုင္ေက်ာ့ရွင္း ႏူးည့ံသင္းသည့္

အလွပိုင္ရွင္ ေတာကိုခင္ေသာ

သမင္မပင္ ျဖစ္ဘိမူ.......

သူ၏အလွ ႐ႈမ၀ပဲ

လွဂုဏ္မာန္၀င့္ ျမတ္မ်ိဳးျမင့္ဟု

ေစာင့္ေရွာက္ခ်င့္ေတြး အလွေသြးကို

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေနေသာ္လည္း.......

သားအတြက္မူ ၀မ္းမပူဖို႔

ျဖဴစင္သန္႔ေအး ႏို႔ခ်ိဳေကၽြးသည္

အလွအတြက္ မငဲ့ကြက္ပါတည္း။


အၾကည့္စူးကာ လည္ဆံဖြာႏွင့္

စိတ္၀ယ္ၾကမ္းတမ္း ေတာမွာရမ္းၿပီး

အုပ္စိုးႏိုင္ေပ့ ထင္တိုင္းေမြ႔သည့္

ျခေသၤ့မပင္ ျဖစ္ဘိမူ…….

လာဟဲ့သားေကာင္ အရေဆာင္ခဲ

ကိုက္ကာဆြဲငင္ ေသြးစိမ္းျပင္ႏွင့္

ေန႔စဥ္မျပတ္ အရွင္လတ္ကို

သတ္ျဖတ္စားေသာက္ေနေသာ္လည္း…….

သားအတြက္မူ ၀မ္းမပူဖို႔

ျဖဴစင္သန္႔ေအး ႏို႔ခ်ိဳေကၽြးသည္

ေသြးတစ္စက္မွ် မပါတည္း။


သိဥာဏ္နည္းပါး ေတာမွာဖြားသည့္

ျခေသၤ့သမင္ ျဖစ္ေနပင္လည္း

ရင္မွျဖစ္ပြား သူတို႔သားအား

ယုယပိုက္ေထြး ႏို႔ခ်ိဳေကၽြးေသာ္

သိဥာဏ္ႀကီးမား တို႔လူသားမ်ား

ေမြးသမိခင္ ေက်းဇူးရွင္၏

ႀကီးမားေမတၱာ က႐ုဏာအား

ဘယ္မွာစာဖြဲ႔ ကုန္မည္နည္း။

ဘယ္သူစာဖြဲ႔ ႏိုင္မည္နည္း။

ဘယ္သူၿပိဳင္၍ ႏိုင္မည္နည္း။

/* အေမေန႔အား ဂုဏ္ျပဳလ်က္ ၊ ေက်းဇူးႀကီးမား မိခင္မ်ားသို႔ */

အေ၀းေရာက္ဆုေတာင္း

ဟိုးေ၀းေနရာ ပင္လယ္ျပာမွ

အေျခစကာ တိုက္ခတ္လာေသာ

သူငါအမ်ား ေခၚဆိုထားသည့္

နာဂစ္ ဆိုသည့္ ဆိုင္ကလုန္း။


မိုးႏွင့္မုန္တိုင္း ပိတ္ဆို႔႐ိုင္းပင္း

တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ ႐ိုးေျဖာင့္မာန္ကင္း

ဟန္ေဆာင္ရွင္းသည့္ အေမ့ေနရာ

အိမ္္ေဂဟာသို႔ ဦးတည္၀င္ေရာက္ခဲ့ေလၿပီ။


အေမ့ေနရာ အိမ္ေဂဟာမွာ

နာဂစ္မုန္တိုင္း ဤေလ႐ိုင္းေၾကာင့္

ညႊန္႔ဖူးလဲေၾကြ သက္လဲေသေသာ

အမိစိုက္ထိုး ယုယပိ်ဳးသည့္

ပန္ဆင္စဖြယ္ သဇင္ငယ္။


စိတ္တင္းမႏိုင္ သဇင္ခိုင္ပင္

မဆိုထားဘိ

ခက္ကိုင္းျဖန္႔ျဖန္႔ ရွင္သန္ၾကံ့သည့္

မိခင္လမ္းထိပ္ ပေညာင္ရိပ္ပင္

မာန္ႀကီးအံႀကိတ္ တလိပ္လိပ္ႏွင့္

စိတ္ဓါတ္မာန္၀င္ ခံစစ္ဆင္လည္း

တိုက္ခိုက္ၾကမ္းတမ္း နာဂစ္ရမ္းက

႐ိုက္ခတ္ေ၀ွ႔ရမ္း စုတ္ျပတ္လႊမ္းေအာင္

ခ်ိဳးဖဲ့ဖ်က္ဆီးခဲ့ေလၿပီ။


ထိုသို႔အေျခ ဤအေနအား

စိတ္၀ယ္မရႊင္ မၾကည္လင္ပဲ

ရင္၌ေလာင္ကၽြမ္း သားေမာင္မွန္း၍

မိဘႏွစ္ျဖာ ေဖေမပါ၀င္

မ်ားေထြသတၱ၀ါ လူမ်ားစြာတြက္

ကိုး၀ဂုဏ္အင္ ဘုရားရွင္သည္

သနားေမတၱာ က႐ုဏာျဖင့္

ေစာင့္ေရွာက္ကယ္ကာ ေပးေတာ့ပါဟု

ဆယ္ျဖာလက္မိုး ဦးတင္(ရွိ)ခိုးကာ

ဆုေတာင္းပါသည္ အရွင္ဘုရား။