အေမ့လက္

ေမာင့္ခ်စ္သက္၏၊ လက္ဖ၀ါးႏု
ေသြးဥေရာင္လႊမ္း၊ ၀ါဂြမ္းႏွယ္အိ
ကိုင္မထိရက္၊ ခြ်န္ထက္လက္သဲ
ေဆးေရာင္ျမဲျခယ္၊ ပ်က္ျပယ္မရွိ
ႏုနယ္ဘိေတာင္း၊ ေဖါ့ဖေယာင္းႏွယ္
ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသြယ္လြ
အလွျပည့္ႏွက္၊ ခ်စ္သူ႔လက္။

ေမာင့္မိခင္၏၊ ညိဳလြင္ျပာႏွမ္း
မာၾကမ္းကဲြအက္၊ လက္ဖ၀ါးျပင္
ရင့္ေရာ္သြင္မွာ၊ ဆယ္ျဖာလက္ေခ်ာင္း
ျပည့္ေဖါင္းမညက္၊ ညံ့သက္မႈကင္း
ေရာင္ဆင္းညႈိးမဲ၊ လက္သဲငံုးတိ
ေခ်းေညႇာ္ျပည့္မြ
အလွပ်က္ျပယ္၊ အေမ့လက္။

ေဖါင္းအိႏုညက္၊ ခ်စ္သူ႔လက္ႏွင့္
ေရာ္ရင့္ၾကမ္းခက္၊ အေမ့လက္တြင္
သိျမင္လာရ၊ "အလွ" "အလုပ္"
ခဲြထုတ္ေခ်မိ၊ အေမ၏လက္
အလုပ္လက္သည္
အသက္တမွ်၊ မနားရေခ်
ဘ၀ခရီး
သားသမီးတြက္၊ ထိုလက္အစြမ္း
ဘ၀လမ္းတြင္၊ လွပန္းဆင္ခဲ့
အားမာန္ဖဲြ႔ရစ္၊ သည္အျဖစ္ေၾကာင့္
အခ်စ္၏လက္၊ ေျပာင္းသြယ္ညက္ေစ
အေမ၏လက္၊ အလုပ္လက္သာ
ႏွစ္သက္ ဂုဏ္ယူ ဘြယ္တကား။

ခင္သူသူ၀င္း (ေငြတာရီ၊ ၁၉၇၈ခုႏွစ္ ဧျပီလ)
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ပို႕ေပးတဲ့ ေမးလ္ထဲမွ ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။

အမယ့္ပါးက သနပ္ခါး။

ဤေက်ာက္ျပင္ ေပၚအထက္မွာျဖင့္

ေက်ာ္ကရက္မက္ အႏွစ္တံုးကိုလ

နံ႔သာျဖဴ အသာေရာတဲ့ျပင္

မျပစ္က်ဲ အရည္ေဖ်ာ္ကာပ

ဘယ္၀ိုင္းညာ အသာေသြးပါလို႕

လိမ္းျခယ္သ နံ႕သာႀကိဳင္ဆင္း

ရနံ႕တြင္း ၿပိဳင္ဘက္ကင္းတာေၾကာင့္

ျပင္းျပင္းေဖြး လိမ္းကာျခယ္ကာပ

သင္းသင္းေမႊး တကယ္လွလို႕

တအားကုန္ ေမႊးကာ႐ိႈက္လိုက္မယ္

အမယ့္ပါးက သနပ္ခါး။