မသိလို႔ပါ

~ ေမေမ သားကို ဘယ္မွာေမြးခဲ့တာလဲ ?

~ ေမာ္စကိုၿမဳိ႔မွာ

~ ေမေမကေကာ ?

~ စာရာေသာ့ဖ္ၿမိဳ႔မွာ (ေဗာ္ဒဂါျမစ္၏ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႔ တစ္ခု)

~ ေဖေဖကေကာ ?

~ ကာလုဂါၿမိဳ႔မွာ

~ ဒါဆို သားတို႔ ဘယ္လို ေတြ႔ၿပီးရင္းႏွီးခဲ့ၾကတာလဲ ?


No comments: