ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္

ရင္၀ယ္ခ်မ္းျမ သမီးလွႏွင့္
သားလွရတနာ ေမ့သည္းခ်ာကို
ပညာအေမြ ေပးႏိုင္ေစဖို႕
လာေလသြားစို႕ ေက်ာင္းအပ္ဖို႕လွ်င္
ႀကိဳလို႕ျပင္ဆင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ေပါ့
ရင္ေကာ့ေခါင္းေမာ့ ခပ္ေၾကာ့ေၾကာ့ႏွင့္
ေသာ့ေသာ့လ်င္လ်င္ ေက်ာင္းသို႕၀င္ၿပီ
မိခင္ၿပံဳးႏိုင္လြန္းတကား။ ။

ပန္းေတာင္းသန္းၾကြယ္