ႏွစ္ဦးဆုေတာင္း

ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ျပန္ ႏွစ္သစ္ဖန္သား
ထက္ေ၀ယံအံု႕ ေလျပန္လႈံ႕ကာ
ေဟမန္ခ်ိန္ေႏွာင္း ေႏြလွန္ေျပာင္းသည့္
သႀကၤန္ခါက်ဴး လတန္ခူးလည္းေရာက္ခဲ့ၿပီ……..။


ေသမင္းႏွင့္ၿပိဳင္ ငါအႏိုင္ဟု
အသက္ေပးကာ ေမြးဖြားလာသည့္
အနႏၱဂိုဏ္း၀င္ ေမြးမိခင္အား
ႏွစ္ေဟာင္းညစ္ေၾကး တာေရေအးျဖင့္
သြန္းကာေဆးေၾကာ ေႏြအေစာမွာ
ကဗ်ာမပီ စာမမွီျဖင့္
မိုင္ခ်ီေ၀းကြာ တိုင္းေနရာမွ
က်န္းမာေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေတာင္းကာ
အျပစ္ႀကီးငယ္ ေၾကေစရြယ္သား
ဆယ္ျဖာလက္မိုး ဦးတင္(ရွိ)ခိုး၍
ၾကည္ႏူးရည္မွတ္ ကန္ေတာ့အပ္သည္
အိုဘယ့္ မိခင္ စိတ္အစဥ္တြင္
ၾကည္ႏူးရႊင္ျမႏိုင္ေစေသာ္……..။


စား၀တ္ေနမႈ ဤစုစုေၾကာင့္
ႏွဖူးေျခမ ေခၽြးက်သည့္ျပင္
သြန္သင္ဆံုးမ နည္းလမ္းျပသည့္
အနႏၱဂိုဏ္း၀င္ ေကၽြးဖခင္အား
ေရာ္၀ါရြက္ေ၀ ညွာလိမ္ေၾကြသည့္
တာေရပက္ျဖန္း ေမတၱာလႊမ္းေသာ
ေပ်ာ္ရႊင္ၿမဴးတူး သႀကၤန္ဦးမွာ
ကဗ်ာအညံ့ စာမခန္႕ျဖင့္
မနီးေ၀းကြာ တစ္ျပည္ရြာမွ
က်န္းမာေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေတာင္းကာ
ကံသံုးပါးအား လြတ္ေစသားဟု
ဆယ္ျဖာလက္အင္ ၾကာဖူးသြင္ျဖင့္
ၾကည္ညိဳေလးျမတ္ ကန္ေတာ့အပ္သည္
အိုဘယ့္ ဖခင္ စိတ္အစဥ္မွ
နားဆင္ၾကည္ႏူးႏိုင္ေစေသာ္……..။